Lähetä veroilmoituksesi yksityisenä elinkeinonharjoittajana – näin se toimii! (2023)

Veroasioita mmYksinyrittäjien veroilmoitukseton tärkeä rooli yrityksen perustamisessa. Erityisesti oikeusmuoto yksityisyrityksenä on erittäin kysytty ja suosittu, koska sinulle elinkeinonharjoittajana verotusnäkökulmasta se on joskusyksinkertaisin muotoOn. Jos jatkat tämän artikkelin lukemista, saat selville yksityiskohtaisesti, mikä on sinulle tärkeää yksityisten elinkeinonharjoittajien veroilmoituksissa ja mitä sinun tulee ottaa huomioon.

Mitä odottaa sinua tänään:

 • Yksinyrittäjä - Kuka on yksinomistaja?
 • yksityisten yritysten verotus
  ↳ Yksittäisten elinkeinonharjoittajien tuloveroilmoitus
  ↳ Veroilmoitus liikevaihtoverosta
  ↳ Veroilmoitus elinkeinoverosta
 • Yksinyrittäjien veroilmoitusten määräajat
 • Vähennys veroilmoituksesta – mutta mitä?
 • Johtopäätös

Yksinyrittäjä - Kuka on yksinomistaja?

Jos haluat ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa yrityksen, joudut suunnitteluvaiheessa kysymyksen eteen, kumpijuridinen lomakevalita yrityksellesi. Erilaillisia muotojaSaksassa niitä säännellään eri laeilla, ja sinun on tehtävä seuraava ero tässä:

 • yhden miehen bisnestä
 • yhtiötkutenGmbHtaiAG
 • kumppanuuksiakuten kansalaisoikeusyhteiskunta, lyhyt ja yksinkertainenGbRnimeltään

Josyksinyrittäjälasketko kunitsenäinen ammatinharjoittajaovat ja yksijohtaa liiketoimintaataiitsetyöllistettyovat aktiivisia Nämä toiminnot suoritat vain sinä yksin. Jos olet yksityinen elinkeinonharjoittaja, tarvitset myös yhden lisäätoimilupa. Sinun on toimitettava tämä sinusta vastuussa olevalle henkilölle, kun perustat yksityisyrityksenkaupallinen toimistohakea.

Vastuu yksityisenä elinkeinonharjoittajana:

Verrattuna muihin oikeudellisiin muotoihin, myös yksittäisenä elinkeinonharjoittajana on vastuun suhteen eroja. Jos aiheutat vahinkoa tehdessäsi työtäsi tai joudut taloudellisiin vaikeuksiin yksityisen elinkeinonharjoittajan kanssa, sinun onyksityistä omaisuuttaolla vastuussa. Toisin kuin GmbH, se on tarkoitettu yksinomaiselle yritykselleei vastuun rajoitusta.


TässäVideovoit oppia lisää aiheestayksinyrittäjäsekä sen muodostus ja vastuu:

EÜR:n voiton määrittäminen

Yksityisyrittäjänä voit perustaa nsYlimääräinen tulotilitehdä. Tämä on yksinkertaisesti lyhennettySINUNnimetty. Tämä pätee kuitenkin vain, jos liikevaihtosi on enintään 600 000 euroa tai voitto enintään 60 000 euroa. Sinun kanssasiYksinyrittäjien veroilmoituksetannatko tämän tuloylijäämän tilille muodossaLiite euroapois. Jos liikevaihtosi tai voittosi ylittää nämä määrät, tämä koskee sinuakirjanpitovelvollisuus. Sinulle tämä tarkoittaa, että tässä tapauksessa sinätasetäytyy luoda. Tässä on kuitenkin poikkeusfreelancerinakoskee freelancereitaei rajaaja he saavat aina luoda euron. Pienkauppias on toinen poikkeus.

Vinkki:

Koko homma on helppoa yhdelläKirjanpitoohjelmisto yksityisyrittäjillekuten sevDesk - se luo automaattisesti tulolisälaskun (EÜR) sinulle saapuvista ja lähtevistä laskuista.

Lähetä veroilmoituksesi yksityisenä elinkeinonharjoittajana – näin se toimii! (1)

Pienyrityssääntely yksityisyrittäjille

Pienyrittäjänä voit lähettää myös aEÜR verotoimistoonluovuttaa. Mutta tämä pätee vain, jos olet kotoisinpienyritysten sääntelykäyttää sitä ja verovirastoa vastaavasti§19 UStGluokitellut pienyrityksen omistajaksi. Mutta tämä pienyrityssääntely sinun on myös tehtävätiettyjä rajojatulla huomatuksi. Tammikuun 1. päivästä 2020 lähtien se on noussutliikevaihtoraja. Tämän rajan jälkeen vuotuinen liikevaihtosi saa olla enintään 22 000 euroa. Ennen korotusta tämä raja oli 17 500 euroa. Jos olet tämän rajan alapuolella, sinun ei tarvitse toimittaa EÜR-liitettä tuloveroilmoitusta tehdessäsi, voit tehdä senmuodotontehdä.

yksityisten yritysten verotus

Yksityisenä elinkeinonharjoittajana sinun onOhjatamaksaa. Nämä aiheutuvat sinulle riippumatta voiton ja myynnin määrästä. Joka tapauksessa sinun on maksettava nämä verot:

 • tuloveroja mahdollisesti kirkkovero
 • kauppavero
 • arvonlisävero
Lähetä veroilmoituksesi yksityisenä elinkeinonharjoittajana – näin se toimii! (2)

Verotuksen peruste on aina sinunkirjanpitoTämä tarkoittaa, että sinun on kirjattava yksityiskohtaisesti kaikki, mitä ansaitset tai kulutat työsi aikana. Sillä ei ole väliä, onko kyseessä kaupallinen vai freelance-toiminta. Verosi määrän kannalta on tärkeää, että sinäVoittomäärittää, koska tämä tarjoaa sinunarviointiperusteenaYllä lueteltuja veroja maksaessasi sinun tulee myös huomioida, että tuloveroilmoituksen lisäksi saat myösliikevaihtoveroilmoituson luovuttava yksinyrittäjänä.

Yksittäisten elinkeinonharjoittajien tuloveroilmoitus

Yhtiötä tai yksityistä yritystä perustettaessa veronmaksurasitetta hoidetaantuloveroilmoituspäättänyt. Ensimmäinen askel on kuitenkin ymmärtää, kuinka sinun on määritettävä tulot, joista sinun on todella maksettava veroa. Sisällytä tuloveroilmoitukseenkaikki tulositoiminnastasi myös ei-itsenäisestä toiminnasta. Lisäksi on mahdollista saada tuloja vuokratuloista tai tuloistasi yrittäjyydestä tai kaupallisesta toiminnasta. Sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:

 • Yksityisten elinkeinonharjoittajien tuloveroilmoituksessa on ilmoitettava yrittäjyydestä tai kaupallisesta toiminnasta saadut tulotTuloylijäämälaskelman liite(Liite euroa) käyttää. Voit käyttää kaikkia malleja suoraan ELSTER-portaalin kautta, jonka verovirasto antaa sinulle maksutta. Vinkki: Laske EÜR-järjestelmän kohteet Elsterissä etukäteen ilmaisellammeEUR malliExcelille.
 • Onko sinulla vuodessaliikevaihto alle 22 000 euroa, sinun ei tarvitse täyttää liitettä tuloylijäämälaskelmaa varten, mutta voit liittää sen epävirallisesti tuloveroilmoitukseesi. Näin on usein, jos esimerkiksi olet vain osa-aikatyöntekijä.
 • Tuloja kirjattaessa on huomioitava, että myös ns. rahaetuudet ovat osa tuloja. Näin on esimerkiksi, jos käytät yrittäjänä myös työsuhdeautoasi yksityiskäyttöön.

Tuloverovelvollisuutesi alkaa, kun saavutat nstoimeentuloraja. Lisäksi sinulla on tiettyverohelpotusvuodessa. Jos olet sinkku, tämä lisä on 9 744 euroa ja yhteishakijoille 19 488 euroa. kaikkinäiden korvausten yläpuolellen:ää käytetään tuloverotuksessaverotustakäytetty.

Veroilmoitus myyntiverosta

Kuten kaikki muutkin yrittäjät, sinä olet yksinyrittäjänä vastuussa asiakirjan toimittamisestaliikevaihtoveroilmoitusvelvollinen. Vuoden aikana sinun on toimitettava myös kuukausittain verotoimistolle selvitysMyyntiveroilmoitussiirtää. Yksittäisten elinkeinonharjoittajien liikevaihtovero on vasta silloinei velvollisuutta, jos sinäpienyritysten sääntelyantautua Tässä tapauksessa myyntivero sisältyy ainaostoihin sisältyvä verolaskettu ja maksettu verovirastolle. Vuosittaisen liikevaihtoveroilmoituksen tarkoituksena onoikea purkausmyyntivero tarkistetaan. Tämä vahvistus voi johtaa joko alisämaksuonko sinulla varaa tai onko sinullamaksun palautussaa verotoimistosta.

Tärkeä:

Mutta sellaista ei aina tarvitse ollakuukausittainTee liikevaihtoveroilmoitukset. Tämä koskee vain, jos olet vuodessayli 7 500 euroa myyntiveroaomistaa. Tällöin maksu on suoritettava aina viimeistään seuraavan kuukauden 10. arkipäivään mennessä. Jos sinulla on kuitenkin enintään 7 500 euroa vuodessa, yksikin riittääneljännesvuosittainMyyntiveroilmoitus.

Yritysveroilmoitus

Kaikki Saksassa rekisteröidyt yritykset ovat pohjimmiltaan alaisiakauppavero. Tämän veron perii kuitenkin aina se kunta, jossa yrityksesi sijaitsee. Tästä syystä kauppavero ei ole yhtenäinen. EsitteletköYksinyrittäjänä freelancerina, olet vapautettu yritysveron maksamisestavapautettu. Tämä tarkoittaa, että tässä tapauksessa sinulla ei ole kumpaakaankauppaveroilmoitustäytyy luovuttaa. Kauppaveron osalta sinun on kuitenkin kiinnitettävä huomiota muutamaan seikkaan.

 • Yksityisyrityksessä tai yhtiössä olet velvollinen maksamaan elinkeinoveroa vain, josyrityksen vuotuinen voittokorvausyli 24 500 euroa. Maksettava elinkeinovero määräytyy vain siinä tapauksessa, että voitto on suurempi. Mikäli joudut maksamaan elinkeinoveroa, voit kuitata sen yksityisten elinkeinonharjoittajien ja siten omasi tuloveroilmoituksessaalentaa tuloveroa.
 • Yksiyhtiökuten AG, GmbH tai UGei korvaustaelinkeinoveron veroilmoituksessa.

Verolaskenta verokannan mukaan

Elinkeinovero lasketaan nskunnallisveroprosenttilaskettu. Jokainen kaupunki ja kunta on oikeutettu siihenkaupan veroprosenttiasettavat itsensä omien sääntöjensä mukaan. Sinun pitäisi tietää, että tämä veroaste nousee kunnan houkuttelevuuden myötä. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että mitä houkuttelevampi kunta, sitä korkeampi arviointiaste. Esimerkiksi Dierfeldin rauhallisessa kunnassa Rheinland-Pfalzissa verotusaste on tällä hetkellä 900 prosenttia ja se on siten selvästi edellä kalleimpien kuntien ja kaupunkien joukossa. Jotta voit laskea elinkeinoverosi määrän, sinun onneljä kokoa.

 • odotettuasiyrityksen voitto
 • sinunkorvaus, joka on yleensä noin 24 500 euroa
 • Sinunveroindeksinumero, mikä on 3,5 prosenttia koko maassa
 • sinunkaupan veroprosentti, joka on voimassa kunnassasi

Yksinyrittäjien veroilmoitusten määräajat

Jos jätät tuloveroilmoituksesi yksityisenä elinkeinonharjoittajana, sinun on toimitettava veroilmoitusviimeinen palautuspäivätarkkailla. Tässä tapauksessa asetettu määräaika on aina31. heinäkuuta seuraavana vuonna.Tämä tarkoittaa, että jos haluat jättää veroilmoituksesi vuodelta 2021, viimeinen päivä on 31.7.2022.
Jos kuitenkin annat elinkeinonharjoittajien tuloveron tuloveroapuyhdistyksen tai veroneuvojasi suorittamana, sinulla on pidempi määräaika. Esimerkissämme lähetyspäivä on 31. joulukuuta 2022. Sinun ei kuitenkaan tarvitse hakea erillistä määräajan pidentämistä tälle pidennetylle määräajalle. Jos teet veroilmoituksen itse, voitmääräajan pidentäminenhakea. Jos tähän on painavia syitä ja verovirasto hyväksyy määräajan pidentämisen, tulee yksityisten elinkeinonharjoittajien tuloveroilmoitus jättää viimeistään 30.9. Sinun on kuitenkin varmistettava, että lähetät tämän hakemuksen ennen heinäkuun 31. päivää. Jos et tee niin, voi tapahtua, että sinäsakkomaksu, myösoletusrangaistustäytyy maksaa. Jos määräaika osuu sunnuntaille tai pyhäpäivälle, määräaika on aina seuraava työpäivä.

Vähennys veroilmoituksesta – mutta mitä?

Tulet yksinyrittäjäksiei sen ohiettä joutuu maksamaan veroja. Mutta rehellisesti. Kuka haluaa maksaa siitä liikaa eikä halua säästää aina kun mahdollista. Siksi sinun tulee kiinnittää huomiota myös mahdollisuuksiin, mitä voit vähentää verosta yksityisten yritysten tuloveroilmoituksessasi. Mitä tarkalleen ottaen voit hakea verotuksessa?

 • vieroitusmatkakulut ja matkakulut. Tämä on mahdollista myös pienyrittäjille.
 • vieroitusviihdekulut.Sinun on kuitenkin aina varmistettava, että nämä ovat uskottavia ja että summa on kohtuullinen.
 • vieroitusLahjatliikekumppaneille tai työntekijöille.
 • Älä missään tapauksessa saa käyttää nsInvestoinnin vähennyssummaunohtaa. Tämä summa on sinulle erityisen tärkeä niinä vuosina, jolloin yrityskassasi on soinut todella hyvin. KanssaInvestoinnin vähennyssummavoit varmistaa, että yrityksesi omaisuutta verotetaan vähemmän. Tämä summa koskee ensisijaisesti irtainta yritysomaisuutta, jota käytät sijoituksena. Investointivähennyksen ulkopuolelle jäävät esimerkiksi tavarat, joita käytetään jälleenmyyntiin tai patentointiin tms. On tärkeää, että vähintään 90 prosenttia ostettavasta hyödykkeestä on jatkossa toiminnallisesti käytössä. Muuten et voi vaatia sijoitusvähennystä.

Tässä taas sinulle yhdellä silmäyksellä ja helposti hallittavissa olevaa mitä voit myydä:

 • matkakulut
 • Matkustus kulut
 • viihdekulut
 • Kustannukset lahjoista liikekumppaneille tai työntekijöillesi
 • Investoinnin vähennyssumma

Vähennä verotaakkaa ja hyödynnä veroetuja

Jotain fiskaalistaEdutsinulla on ehdottomasti yksipieni yritys. Joka tapauksessa sinun tulee säilyttää tämä tila, kunnes verovirasto pyytää sinua muuttamaan tätä tilaa. Selkeällä kielellä tämä tarkoittaa, että pyörität pienyritystä, jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja, mutta yrityksesi oneiinsmainosrekisteritäytyy päästä sisään. HGB, sekaupallinen koodi, on selkeä määritelmä pienyrityksille. Pieni yritys on silloin, kun "Yhtiön tyyppi ja laajuus ei edellytä kaupallisesti organisoitua liiketoimintaa".

Vinkki:

Toinen tapa keventää verotaakkaa onyritysten varat vähenevätja sinunliikekulutlisääntyä. Tämä on helpompaa kuin luulet. Osta yrityksellesi mikä tahansa määrä alle 150 euron arvoisia tuotteita. Mutta kaikki yhdessä on sallittuaenintään 410 euroakustannuksia. Voit sitten vähentää tämän summan veroistasi aloittamatta niin sanottua poistoa. Tällaisen hankinnan kohteita kutsutaan myös teknisessä ammattikielessäGWGtaivähäisiä taloushyödykkeitänimetty.

Johtopäätös

Ei ole epäilystäkään siitä, että olet aTuloveroilmoitus yksityisenä elinkeinonharjoittajanatäytyy luovuttaa. Tässä on kuitenkin muutamia asioita, joita ei ole niin helppo laskea. Tuloveroilmoituksen lisäksi sinun on yleensä toimitettava myös akauppaveroilmoitusja aliikevaihtoveroilmoitusluovuttaa. Yksityisenä elinkeinonharjoittajana sinulla on kuitenkin useita vaihtoehtoja verotaakan keventämiseksiminimoida. Tämä pätee erityisesti, jos olet apieni yritystoimia On tärkeää, että sinäviimeinen palautuspäivätoimittaessasi yksityisten elinkeinonharjoittajien tuloveroilmoitusta.

FAQs

Ketä verotetaan Yksityinen elinkeinonharjoittaja? ›

Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotuksessa lähtökohtana on, että elinkeinonharjoittaja ei ole yrittäjästä erillinen verovelvollinen. Näin ollen elinkeinonharjoittajan koko elinkeinotoiminnan voitto on yrittäjän verotettavaa tuloa, ja se verotetaan yrittäjällä.

Mikä on elinkeinotoiminnan veroilmoitus? ›

Toiminimen veroilmoitus jätetään keväällä

Ammatinharjoittajana (=toiminimiyrittäjänä) sinun on annettava elinkeinotoiminnan veroilmoitus, jos Verohallinto on lähettänyt veroilmoituslomakkeen, jos sinulla on tuloja, menoja, varoja tai velkoja tai jos Verohallinto sitä erikseen pyytää.

Milloin Toiminimiyrittäjä jättää veroilmoituksen? ›

Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus pitää antaa viimeistään 3.4.2023. Jos veroilmoitus myöhästyy, joudut maksamaan myöhästymismaksua. Jos jätät veroilmoituksen antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena voi olla veronkorotus.

Miten yksityisen toiminimen kautta yritystoimintaa harjoittavan henkilön tuloa verotetaan? ›

Vaikka toiminimiyrittäjän eli yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloa verotetaan ainoastaan yrittäjän henkilökohtaisena tulona, eroaa se silti palkansaajan verotuksesta. Koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei ole erillinen verovelvollinen, ei itse yrityksen tarvitse maksaa veroa tulostaan.

Mitä kaikkea toiminimi voi vähentää verotuksessa? ›

Mitä liikkeen- tai ammatinharjoittaja voi vähentää verotuksessa
 • autokulut.
 • työmatkakulut.
 • työtilan vuokra ja työhuonevähennys.
 • edustusmenot.
 • poistot ja pienhankinnat.
Sep 15, 2022

Paljonko voi tienata ilman toiminimeä? ›

Liiketoimintaa pidetään vähäisenä, jos yrityksesi liikevaihto tilikaudessa (12 kk) on enintään 15 000 euroa. Tämä raja koskee tilikausia, jotka ovat alkaneet 1.1.2021 tai sen jälkeen. (Vuonna 2020 liikevaihdon raja oli enintään 10 000 euroa.) Jos liikevaihto ylittää rajan, yrityksen pitää rekisteröityä alv-rekisteriin.

Missä järjestyksessä veroilmoitukset lähetetään? ›

Veroilmoitukset lähetetään satunnaisessa järjestyksessä huhtikuun loppuun mennessä. Veroilmoitus on erilainen kuin ennen: se ei ole enää täytettävä lomake, vaan tuloste verotustiedoista. Veroilmoitus näkyy myös OmaVero-palvelussa, jossa tietoja on helppo tarvittaessa täydentää.

Voiko veroilmoitusta muuttaa lähettämisen jälkeen? ›

Jos verotuksesi on päättynyt, voit tehdä oikaisuvaatimuksen

Jos et ehtinyt korjata tietoja ennen verotuksesi päättymistä, voit tehdä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakunnalle.

Miten yksityistä yrittäjää verotetaan? ›

Toiminimen verotus jakautuu ansio- ja pääomatuloon

Ennen kuin tuloa lähdetään verottamaan, siihen tehdään viiden prosentin yrittäjävähennys. Sen jälkeen laskettu yritystulo jaetaan verotettavaksi yrittäjän ansio- ja pääomatulona. Itse yrityksen ei tarvitse maksaa veroa tuloksestaan.

Mistä verottaja saa tietää vuokratulot? ›

Myös muun kuin asunnon vuokrauksesta saadut tulot, esimerkiksi asuntovaunun, varastotilan tai peräkärryn vuokratulot, tulee ilmoittaa veroilmoituksella. Verohallinnon johtava veroasiantuntija Teppo Noopila kertoo, että Verohallinto seuraa ja valvoo verkkopalveluiden kautta tapahtuvan vuokraustoiminnan ilmoitustietoja.

Paljonko voi ansaita ilman veroja? ›

Jos tienaat alle 14 000 euroa vuodessa, sinun ei vielä tarvitse maksaa töistäsi veroja. Huomaathan, että sinun tulee kuitenkin aina antaa verokortti työnantajallesi, vaikka tienaisit palkkaa alle verotettavan määrän.

Paljonko toiminimi maksaa veroa? ›

Kun ryhdyt toiminimiyrittäjäksi, tärkeimmät sinua koskevat verot ovat useimmissa tapauksissa ansiotulovero sekä arvonlisävero. Ansiotuloveroa maksat ennakkoon, jolloin puhutaan ennakkoveron maksamisesta. Ennakkoveron määrä perustuu siihen, kuinka suureksi arvioit liiketoimintasi tuloksen toiminimeä perustaessasi.

Mistä näkee onko veroilmoitus lähetetty? ›

Voit tarkistaa, että OmaVerossa lähettämäsi ilmoitus tai hakemus on tullut perille. Samasta paikasta OmaVerossa löydät myös ne ilmoitukset ja hakemukset, jotka olet tallentanut keskeneräisenä tai antanut aiempina vuosina. muut ilmoitukset säilyvät 3 kuukautta.

Mistä saan veroilmoituksen? ›

Vuosien 2018 - 2021 verotuspäätökset saat OmaVerosta. Vuoden 2017 tai sitä aiempien vuosien verotuspäätökset eivät näy OmaVerossa. Ne ovat saatavana ainoastaan paperitulosteena. Jos tarvitset uuden verotuspäätöksen tai verotustodistuksen, soita palvelunumeroon 029 497 002 (Henkilöasiakkaan tuloverotus).

Mitä liitteitä veroilmoitukseen? ›

Esitäytettyyn veroilmoitukseen ei voi liittää liitteitä tai kirjoittaa vapaamuotoisia selvityksiä kuin muutamissa poikkeustapauksissa. Kun täydennät esitäytetyn veroilmoituksen OmaVerossa, kaikki tarpeelliset tiedot kysytään sinulta veroilmoituksen eri vaiheissa. Riittää, kun merkitset oikeat tiedot täyttökenttiin.

Mitä Yksityishenkilö voi vähentää verotuksessa? ›

Seuraavat vähennykset ovat näitä automaattisesti laskettavia vähennyksiä:
 • Tulonhankkimisvähennys. ...
 • Ansiotulovähennys. ...
 • Eläketulovähennys. ...
 • Invalidivähennys. ...
 • Opintorahavähennys. ...
 • Merityötulovähennys. ...
 • Perusvähennys. ...
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassa.
Oct 17, 2022

Voiko puhelimen laittaa verotukseen? ›

Jos käytät puhelintasi vain ja ainoastaan toiminimesi työkäytössä, puhelimen kaikki kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Vähennys ei ole riippuvainen puhelinliittymän tyypistä tai operaattorista. Voit vähentää puhelut ja tekstiviestit kokonaisuudessaan.

Voiko hieronnan vähentää verotuksessa? ›

Voiko omistamani yritys maksaa ja vähentää yhtiön verotuksessa henkilökuntaetuna esimerkiksi hierontaa? Verojuristi Juuso Loikkanen vastaa: Kyllä voi vähentää, kunhan hierontaetu on tavanomainen ja kohtuullinen.

Voiko yksityishenkilö kirjoittaa kuitin? ›

Kuitin voi kirjoittaa käsin paperille tai laatia tietokoneella. Arvonlisäveroa myynti ei sisällä, koska myyjä on yksityishenkilö eli ei arvonlisäverovelvollinen.

Paljonko käsitöitä saa myydä verottomasti? ›

Yksityishenkilö voi myydä oman perheensä käytössä olleita tavanomaisia tavaroita verovapaasti, jos myynnistä saadut voitot ovat yhteensä enintään 5 000 euroa vuodessa. Jos saat vuodessa myyntivoittoja yli 5 000 euroa, sinun on maksettava rajan ylittävästä osasta luovutusvoittoveroa.

Mitä tuloja ei tarvitse ilmoittaa verottajalle? ›

Kaikki tulot ilmoitettava verotukseen

Pääsääntö verotuksessa on, että kaikista tuloista maksetaan veroa. Ainoastaan sellaiset tulot ovat verovapaita, jotka on laissa erikseen säädetty verovapaiksi. Melkein kaikkeen pätee sääntö: Rahana tai rahanarvoisena etuutena saaduista tuloista on ilmoitettava verottajalle.

Mihin osoitteeseen veroilmoitus lähetetään? ›

Lomakkeita sekä palautuskuoria voi tilata verohallinnon numerosta 029 497 030 tai hakea verotoimistoista. Lomakkeet voi postittaa myös omassa kirjekuoressa. Muista silloin maksaa postimaksu. Osoite on: Verohallinto, PL 700, 00052 VERO.

Miten veroilmoitus lähetetään? ›

Saat maalis–huhtikuussa 2023 esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon ja postitse kotiisi. Jos olet ottanut käyttöön Suomi. fi-viestit, saat sähköpostiisi tiedon, kun veroilmoituksesi on OmaVerossa. Tarkista veroilmoitus ja korjaa puuttuvat tai virheelliset tiedot.

Mistä tietää tuleeko mätkyjä? ›

Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, sinun pitää maksaa puuttuva osuus jäännösverona eli mätkyinä. Näet kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta – tilinumeron, viitenumeron, jäännösveron määrän ja eräpäivän.

Milloin veroilmoitusta tulee täydentää? ›

Asiantuntija-avun hyödyntäminen on suositeltavaa veroilmoitusta korjattaessa tai täydennettäessä. Voit täydentää vuoden 2022 ennakkoveroa verovuoden päättymisen jälkeen. Maksamalla lisäennakkoa 31.1.2023 mennessä voit välttää huojennetun viivästyskoron kokonaan.

Voiko veroilmoituksen tehdä takautuvasti? ›

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen viimeistään 3 vuoden kuluessa verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verovuoden näet verotuspäätöksestä. Jos vuoden viimeinen päivä on lauantai tai sunnuntai, määräpäivä on seuraava arkipäivä.

Mitä jos unohtaa ilmoittaa verottajalle? ›

Jos korjaat tai täydennät veroilmoitusta myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksua tai veronkorotusta. Kaari muistuttaa, että verotukseen voi hakea muutosta kolmen vuoden ajan. Esimerkiksi unohtuneita vähennyksiä voi vaatia vielä vuonna 2025.

Mitä jos yritys ei maksa veroja? ›

Maksukehotuksessa voi olla ilmoitus ulosottoon siirtämisestä. Jos veroa ei makseta viimeistään ilmoituksessa mainittuna päivänä, Verohallinto lähettää veron ulosottoon. Kun vero on siirretty Verohallinnosta ulosottoon, se on maksettava ulosottoviranomaiselle.

Mitä yrittäjän pitäisi tietää veroista? ›

Yrittäjän verotus riippuu yhtiömuodosta ja toimialasta, mutta yleisimpiä veroja, mitä pienyrittäjät maksavat ovat ansiotulovero, yhteisövero, pääomatulovero ja arvonlisävero. Luultavasti maksat näistä jotain yhdistelmää. Ansiotulovero toimii progressiivisesti eli veroprosentti nousee, kun tulot kasvavat.

Mistä kaikesta verotetaan? ›

Sinun pitää esimerkiksi maksaa veroja saamistasi tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta. Ansiotulojen, kuten palkan, opintorahan ja eläkkeen, ohella myös pääomatulot ovat veronalaisia.

Mitä tapahtuu jos ei ilmoita vuokratuloja? ›

5) Vuokratulot

Vuokratulot pitää muistaa ilmoittaa. Vaikka verottaja tietäisi sijoitusasunnosta, siltä puuttuu tieto vuokran määrästä. – Jos vuokria ei ilmoita, joutuu maksamaan veronkorotusta, vaikka ennakkoverot vuokratuloista olisi maksettu, Kaari varottaa.

Pitääkö vuokratulot ilmoittaa verottajalle? ›

Vuokratulot ja niihin kohdistuvat kulut on aina ilmoitettava verotuksessa.

Miten vuokratulot ilmoitetaan veroilmoituksessa? ›

Saadut vuokratulot pitää itse täydentää esitäytetylle veroilmoitukselle. Helpoimmin se onnistuu OmaVerossa. Hakkarainen muistuttaa, että vuoden 2021 vuokratulot sekä vuokraustoimintaan liittyvät kulut pitää ilmoittaa viimeistään toukokuussa olevaan omaan määräpäivään mennessä.

Paljonko 1500 euron eläkkeestä menee veroa? ›

Tiesitkö muuten, että eläkeverotuksen progressio on myös pieneläkeläisten kohdalla melko suuri, koska 1000 euron kuukausieläkkeestä ei mene ollenkaan veroa, mutta 1500 euron eläkkeestä meneekin veroa jo noin 217 euroa. Toisin sanoen eläkkeellä maksetaan 500 euron lisätulosta 1000 euroon veroa liki puolet ja tämä on ...

Paljonko pitää tienata että jää 2000 käteen? ›

BruttopalkkaKäteen jää
1500 euroa1407 euroa
2000 euroa1753 euroa
2500 euroa2091 euroa
3000 euroa2394 euroa
7 more rows

Mitä tapahtuu jos olet maksanut liian vähän veroja Entä jos liian paljon? ›

Tilikauden päätyttyä lasketaan, maksettiinko ennakkoveroja liian vähän tai liian paljon. Jos olet maksanut liian vähän ennakkoveroja, maksat puuttuvan osan jäännösverona. Jos taas olet maksanut liikaa ennakkoveroa, saat veronpalautusta.

Mistä summasta ei tarvitse maksaa veroa? ›

Jos oma osuutesi perinnöstä on alle 20 000 euroa, veroa ei tarvitse maksaa.

Voiko toiminimi omistaa kiinteistön? ›

Toiminimeen voi olla sijoitettuna puolisoiden yhteistä omaisuutta, esimerkiksi kiinteistö, jossa toimitaan. Tässä tapauksessa yrittäjäpuoliso saa verotuksessa hyväkseen osan toiminimen nettovarallisuudesta.

Pitääkö toiminimellä maksaa YEL? ›

YEL-vakuutus on usein ainoa pakollinen vakuutus, joka toiminimiyrittäjän täytyy itselleen hankkia. Vakuutus on hankittava, mikäli yrittäjä on 18–67-vuotias, vuosittaiset työtulot ylittävät 8 575,45 € (2023) ja toiminta jatkuu yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.

Kuka on yksityinen elinkeinonharjoittaja? ›

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksittäinen ihminen, joka harjoittaa yritystoimintaa – toisin sanoen toiminimiyrittäjä.

Mitä veroja toiminimi yrittäjä maksaa? ›

Kun ryhdyt toiminimiyrittäjäksi, tärkeimmät sinua koskevat verot ovat useimmissa tapauksissa ansiotulovero sekä arvonlisävero. Ansiotuloveroa maksat ennakkoon, jolloin puhutaan ennakkoveron maksamisesta. Ennakkoveron määrä perustuu siihen, kuinka suureksi arvioit liiketoimintasi tuloksen toiminimeä perustaessasi.

Paljonko yrittäjä saa tienata verottomana? ›

Kun toiminimen liikevaihto on yli 15 000 euroa vuodessa, tulee yrittäjän olla alv-velvollinen ja toiminimi täytyy ilmoittaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Mitä veroja yrittäjän täytyy maksaa? ›

Yrityksesi tuloksesta maksetaan tuloveroa ja arvonlisäverovelvollisesta liiketoiminnasta arvonlisäveroa. Palkoista toimitetaan ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut. Tiettyjen tuotteiden valmistuksesta ja maahantuonnista maksetaan valmisteveroa.

Voiko yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa itselleen palkkaa? ›

Yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi maksaa itselleen palkkaa samalla tavalla kuin joissain muissa yhtiömuodoissa on mahdollista. Sama koskee myös muita luontoisetuja, kilometrikorvauksia sekä päivärahoja. Elinkeinonharjoittaja ei voi myöskään maksaa puolisolleen palkkaa.

Mitä tarkoittaa yksityinen ammatinharjoittaja? ›

Yksityinen elinkeinonharjoittaja – eli puhekielessä usein toiminimi tai toiminimiyrittäjä – on henkilö, joka harjoittaa liiketoimintaa itsenäisesti omaan lukuunsa ja omissa nimissään. Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi ryhdytään perustamisilmoituksella, jonka voi täyttää helposti ja nopeasti verkossa.

Miten saat yksinoikeuden toiminimeen ja mitä se tarkoittaa? ›

Yksinoikeus tarkoittaa, ettei toinen elinkeinonharjoittaja saa Suomessa käyttää rekisteröityyn toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, ettei tästä aiheudu vahinkoa. Ennen rekisteröintiä PRH tutkii ehdotetun nimen rekisteröitävyyden.

Mikä tulot pitää ilmoittaa verottajalle? ›

Pääsääntö verotuksessa on, että kaikista tuloista maksetaan veroa. Ainoastaan sellaiset tulot ovat verovapaita, jotka on laissa erikseen säädetty verovapaiksi. Melkein kaikkeen pätee sääntö: Rahana tai rahanarvoisena etuutena saaduista tuloista on ilmoitettava verottajalle.

Milloin ei tarvitse maksaa veroja? ›

Jos tienaat alle 14 000 euroa vuodessa, sinun ei vielä tarvitse maksaa töistäsi veroja. Huomaathan, että sinun tulee kuitenkin aina antaa verokortti työnantajallesi, vaikka tienaisit palkkaa alle verotettavan määrän.

Paljonko voi tienata ilman veroja 2023? ›

Miten palkan ja eläkkeen verotus muuttuu 2023?
Verotettava ansiotuloVero alarajan kohdalla, €Vero alarajan ylittävästä tulon osasta
0 € – 19 900 €0,00 €12,64 %
19 900 € – 29 700 €2 515,36 €19,00 %
29 700 € – 49 000 €4 377,36 €30,25 %
49 000 € – 85 800 €10 215,61 €34,00 %
1 more row
Jan 2, 2023

Paljonko yksityishenkilö saa myydä? ›

Yksityishenkilö voi myydä 5 000 euron myyntivoittoon saakka oman perheensä käytössä olleita tavanomaisia tavaroita verovapaasti vuoden aikana. Jos myyntivoittoa vuoden aikana kertyy yli 5 000 euroa, on rajan ylittävästä osasta maksettava veroa.

Kauanko veroilmoituksen käsittely kestää? ›

Käsittelyaikaennuste on noin 4–8 viikkoa. Voit myös tarkistaa lähettämäsi ennakkoratkaisun käsittelyajan OmaVerosta.

Onko veroja pakko maksaa? ›

Verot ovat pakollisia maksuja, joita kerätään useista eri kohteista. Sinun pitää esimerkiksi maksaa veroja saamistasi tuloista, kuten palkasta ja opintorahasta. Hyvin pieniä tuloja ei kuitenkaan veroteta. Ansiotulojen, kuten palkan, opintorahan ja eläkkeen, ohella myös pääomatulot ovat veronalaisia.

Miten voin maksaa vähemmän veroja? ›

Helpoin tapa hyvätuloiselle maksaa vähemmän veroja on pitää palkatonta lomaa. Mediaanipalkka Suomessa vuonna 2020 oli noin 3.000e/kk, eli 36.000e/v, sen tienaa Matti Meikäläinen. Kuvitellaan lisäksi Heikki Hyväpalkkainen, joka tienaa kaksinkertaisen summan, eli 6.000e/kk, eli 72.000e/v.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 08/03/2023

Views: 5695

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.