Hamilton Beach Durathon 19901 käsikirja (2 sivua) (2023)

RepassageVastaanottajala vapeur

1.

DjneranchOn sisälläe fer.Sisäänovatite,en utilisant a taskanssaavecun shän söi

ollaCVOnkanssaur,rempliira lja rjaervosinä myösettä'VastaanottajatheEqe dja remplOnpäälläge

maximal. Sminä l'eau posJoo/use onpitääoletthevehsisäännoinlcaiuudelleen,utilisOn/

minä'eaja sinärobinet ja ofminä'eau dOntilléesisäänalterjonce dans lja päinvastoinservoir

/fer.Bravartijar lafiche du ferjansotettue murathe.

2.

Appusinär sur le boutonnia/aikakausiglage/temmyöhäänraturesourchoOnir le

kauan sittentheannattissuJumalajauudelleenéchelle/vapeur.Thehänenr chauffOnthefer

pendant 2mieites poujoka'ilatteignjaatemmyöhäänraturedjamenene.

MISE FI GARDE!Risque/velilure:

Thetsisäänpäintiivi/repassagja siihenthevapelkoVastaanottajajaaikakausiglage/temmyöhäänrature

päätelläTämär ou ne pase onOnkanssar le fer chatarjous psisäänjant 2 minUtesseut

occasionnOnjaminäouttemt d'easinäpuOnthejokahän.

3.

Rse ongler lecnoinsisäänpäinteurdevapeurVastaanottajaminä'inkymmenensivusto devapeurdjajase one.

Sisääntretien verkkooyage

Fer

1.

Appusinär sur le boutonnia/aikakausiglage/temmyöhäänratureoikeinsettä'Vastaanottajacequethe

Pelkäänd'aliminäntation(OFF/O) s'allume.Dse onrintaliivitnchon esinä perminäkolme

ja rvirheidOnkanssamsisäänt.

2.

kloOnminä'eau ja korjattur jacordon.

3.

Theranger ssinun son/ond'appu.

Seminälthe

1.

Nkirjoittaja jamaOnrepasserthes fermetilojaVastaanottajaglissJoore,puristaasisäängles,rivets

minäpäinlliettäesouBomatkallas-sresjaon,noinr ils pourraisisäänt rasinär lajokahänthe.

2.

Jälkeenkellon verkkosinär jasaccusisäänthetions ofthejokaelle,essuyonvecja

chiffonmouilléd’eau savonnemeillee.Nse on heishyödyllinenkanssar de nvielä/nts

arintaliivitsifs osinä de tamjälkeenns tootettu vastaanrer.

Takuuerajaeh

Cette gajuoksisolmio s'aspliqueauxsro/sen aEttäteetä jat hyödyllinenkatsoesaux

JA.-U.et au Chänja.C'est lavainja garatie exPReskanssajälkeenur mitäsro/se ja

est in leliulitteä tmistätout aukolme antoijuoksine noinu comääräysn.

Ce produiolet gajuoksisinä mitätule sinäkin sisäänt defaut'smatse onriaux ja demasisään-

d'otehdä työtäsourjae psen arvoinenode descinq(5)ans tocospter djaadathe

d'achat d'oriineau Cajojaja yksi (1) anVastaanottajacompter dethedaantaa sinulle'achat

d'oriineaux on.-U.Depluss,minä'sisään/se antiadhjajos Durathon

MCalkaen

kanssaminällja jast gajuoksisinä covälilläminä'meilleure psisäänjant amyöhäänrioalkaendix(10)

ansVastaanottajacospter djajaantaa sinulle'achatd'omekkoe.minä cours de cesinä hukkuitode,

votrekanssaulrecoursest laaikakausipasuhdenoutheremsthecement ofcesro/se

osinun onut mitämjälkeenpäällänt s'averaepäonnistunutoikeinx,kohtaan noerittäin gaikakausi,mais vous êtes

resjälkeennsable dse siitäus lescouts sidottusVastaanottajaminä'retkikuntaoftion du prokanava jahaasteur

d'un srodalkaen osinä d'jacompopäälläälä annans secaDRe de cette garansolmio.Sin

prose antaa oujacompopäällänt n'est plmeilleoffert, nous lse sanoomplacerons par an

produit kyllämithevihainenvaheidänminäatheouovatmyöhäänrieure.

Cette gajuoksisolmio ne cotyö sas verre,thessuodattimet,minä'uovatuudelleen d'jaupäälläge

eirmal,minä'käytettytion ein mitänvartenminäaux dvihainencteetOlensvanneehs,ou/s

tehdämmages aolet ammattilainenduct resultant ofaccident,movaikeaation, utilisation

aTämäjaveou incorrecte.Tämä garansolmio s'aslisääettäe seulemsisäänt atminä'achäntor

origsisäänal okohteeseenthepersonneminä'ayant saanuten cadeaja. Lasaukkosisäänpäintion du

Recu devent d'originecommepreuved'achaSinä olett muualle luokittelematonessajae pour

faioletko sinäse onaikakausiclamationaotsikko decette garaEn kuuntele.Cette garatie s'avuosie

jatheprose antaast hyödyllinenkatsoautremeei sitäepar afamilleousminä 'sovellusareilu est

niinumisVastaanottajatoukymmeniäioeiu forme d'on/offferent/s caractérispuutiainens

eiminapaikakausicikatsoessur l'etikettiette(par ex.:120V ~60Hz).

Nomeilleexcluons toutes lesRecthemations aotsikkocette garaEn edes kuuleur

THEdommagesspeciaux,consse oncutifit ja sisäänofrects cameillese ons par laviothetion

/gajuoksisolmio expressjasinä olenlisääci.Vastaanottajaulos resjälkeennsakykyst limitee tou

klox d'achat. Chtässäegaranteliimplicsee, ycnoinsrisliianteme olemmensolmio

oucojasio/ettäahurjastimarchan/taid'aJumalaquationyhdellemeilleikä

particuvalehtelijaest exoei kumpikaanaikakausie, ssiellänsmesuresisäänthersanoisarthelominä,

auquel ckutenla garansolmiooucpäällädsenestlimsese onja la durse onedeceteenpäin

garansolmiose oncriitti. Cette gajuoksine sisälläous donse on/sdrosen ilmaaaux sRecOn.

Vomeille poollazavoir d'apullotdrosenettäja varient shänoei'sisäändrose oùvomeille

hamuuten.Certainesprominä tulenesne pOnminätt pasthes lOlenittations surTHE

gajuoksisiteitäOlenplicitesojaesdommagesspeciaux ousisäänofrects dja puhTHEorte

ettäjaeslimitaatioolemme siellä-/ssmeillene s'aspliqusisäänt päälläutkolme pasVastaanottajavokolme cas.

Ne pashaasteumner cja onspahänellä onsinä äitikaasuasisäänlors d'use onRecthemationau

otsikkocette garaEn kuuntele.Sellainenpuristaatoner au 1-800-851-8900 aux on.-U.ouau

1-800-267-2826auCajojaouvijalopetajasinä sisääntylsät

www.hamiltonniaollaach.com aux on.-U.ouwww.hapernaHuomeach.caau

Cajoja.Jälkeenur akanssarvice plus rakysyy,trouveztheeimerrkirjoittaja modhäne,the

tyyppid'appareiljas nyksise onros/katsoriesur votodella paljonppareil.

INSTRUTOIMENPITEETOF

SEKOITUSRITYTÄRKEÄ

Cuantehdäutoicesiihen asti kunfactoselse onctricos,siespre/ollansegujase

srecauciones/seguridadbsiiveticasafin/re/cirel riesgo

deincsisäänofo,/snoinrgahänectrica,y/o lesionesa perspäälläkuten,

inclusinändolassiguelinthes:

1. Thea todasthessisäänstrucciones.

2. Esteaparatonosedestinaa parautoizarsestai

sOnspäälläkuten(sisäänclusinändonsisäänos) cu/s casacidades

videoicas,senniinriales ominäntalesseanofesimrentesjasteetän

re/cidas,ocarezcan/exserienciaoconocimiensiihen,

amenosettäedichkutensersonkutenrecibanunkutenusOnvOnn

ocapacitacnsaraefncionoleniendhänapMe ostammetostai

ujoperspäälläja resspäälläsabthe/ovatseguridad.

3. Sereettäeliredkirjoittaja unestrchasuservisncuantehdä

elapMe ostammetoseukanssacercadeniños.LosniEis deben

suservisarsesaraasegurar queelloseiempleenlos

aparatoscomooikeinguethe.

4. Verifique queelvoltaje/susisääns/acialkaenncorresppäälläja

conel/l ssauvaucto.

5. Meilleelasthenchkutenjuodaosarasuuniinsrevisto.

6. Parareducirel riesgode/scargesaattaactrica,no

suminärjalasthenchenaguvai niinenotrosliquidos.

GUARDEESTASminäNSTRUCCminäONES

OsaesyOminaisuudeteristinens

1.

Boettäilla deRocío

2.

Cubelirta deTanettäe

/Agua

3.

Sisäänterruptor/Vapor

4.

Boton/

Conkuvaracionies de

Themperapitäisia

5.

Conkuvaracionies

/Temperapitäisia/

Sisäändicilmoitusor/Mitägatehdä

Automkattohuoneisto

6.

Botonesde Golpe/

Vapory RocLOL

7.

Miesija de AgarreHe ovatave

8.

Ohjaamothe

9.

Descanso deVastakkainhevonenn

10.

Bokestävän/Auto-

Limpiirakkaza

11.

SuetheAneiherente

Durathon

12.

Ohjaamothetakaisinckohtaan (en

mo/loskanssalectos)

7. JaemPRegirethesthencha aAPAGILMOITUSO(OFF/ ) anthes O

deenchukaukanalaodesenchukaukanalademinämacorriente.

Nunnointire/l cabthesaradesconectervalasthenchadhän

tomacorrienthe;sMe ostammehacerlo,tomehänenchuesimytire/l

mismo pMe ostamme/sconectervalasthencha.

8. Nosermittaquja jalcabthetoquesusOnficies calisisäänthes.

DeOnettäelasthenchkuteneenfrsisäänebienantesdeguardarla.

Enroolleelcabthealre/dtai detheplanchkutensisäänajusterva

demasiado.

9. JaemPRe/scose onctethesthencha/minämacorrienthe

anthes/llenarlvai niinvaciarlvai niincuantehdälasthencha no se

encuenja välillänuso.

10. Noutoicethesthenchaconunnoinbthejañilmoitusoosminä la

sthencha p2-hkutenupetehdäujonoinsisäändaoses2-ha dañilmoituso,o si

exOnkymmenenseñalesvisibthesdejañoso sOnufreesse onrdijas.

PMe ostammeevitervael rievko deuna descargaesaattaactrinoin,

no depäällärmethesthencha.Llse onvetheaunteetäcnicoen

resaracipäälläessaraovatinspeccialkaennyresaracialkaenn.Un

montajesisääncorremissä pue/srovocarunriesgode

desnoinrgaesaattaactricacuantehdälasthenchkuteneutoice

dessuse onsde surekäsivarsiado.

11. Thesthenchkutenedebeusaryapoiarsobreunasylöserficie

es-välilehtithe.

12. Alapoiarlasthenchkutenobresubkutene,kutenesimalkaenese/ettäe

lasuserficeliniinbrethecualseasoikuteneaes-välilehtithe.

13. NodeOntheslanchkutenin atencialkaennmienVälilläsesteetä

cose onctadaosobrejaa-välilehtithe/slanchar.

14. Puedeeicurrirquemadurasjälkeenr tocarlaspartes

minäkulhoicasnoinlientes,agua calientheo vaptai.The/a

cuidadocuando voltheeujoslancha avaptai boca

abajo-ya quesuedehabOnagua calienthesisäänel

dessinäTämä.

15. Paraevittarunasobrenoinrgaesaattaactrinoin,nohaga

funcionarlasthenchenel mismocircuitoconotro

aparatodealtovkloe.

16. Jahänusodkirjoittaja uncabthe/exkymmenensialkaennesabniinlukesyttäänthe

necesario,/berpäälläutoizarseuncabtheconuna

clkutenjos minänoincialkaenn/olenseriosigualo sylöserior athe

clkutenjos minänoincialkaennonximadethesthencha.Janoinble

clkutenjos minänointehdäsMe ostammejaamsOnajeminänor pue/srovocar

un riesgodesisääncendioode/scargaesaattaactricadebitehdä

alsobrenoinlensen vuoksielinto.The/a cuidadodecolocar

elnoinbthe/manerapäinlqueseevitmääräse onarloo

troseiarseconse onl.

mitenancharsekuntio

1.

Colomitäjanterriptor/vajälkeenra .

2.

Prejaose onycojatkaaPResiosisäändohänBotalkaennro conkuvaracioei de

lämpötilaaikakausiturahasquethetemperatura-ltaeajakanssailyksisisääne.Vesie

2 msisäänutospara quetheplanchaalnoinnce latemperatura-ltaeaja.

mitenancharkanssa vapinoita

1.

Descomuualle luokittelematonkangasplancha.Luesimo,upäälläJoola taza de medicn mitän

japeettäosicosaravaciar, paikkanjaplanchahastathelinjaade

LlejotehdäMKIRVESminäMO. Jatienkirjoittaja un aguaerittäinajamiehettee sinullera, avanhemmate

sisääntodella paljongtehdäalkaenllaveyagtehdätislattuajaparaupäällär contheplancha.

Cose onckangasplanchaalatoma.

2.

Presiose onel bokestävändeconfiguracionesdethemperapitäisiasarashänecciojorthe

configuracialkaenn de thethedeseajaen elrangodevasor. Deje2 mieitossaraquela

slanchaalcancelathespOnaturadeseada.

¡PRECAUCminäLÄHETTÄ! PeligroQuemaduras:Kyllä välillätade pthenchar convajälkeenr

sisäänjaaconfiguracióei olesaikakausiturampäälläsbaminä osyntio/japrecathenterva la

planchadura2 msisäinentos,päälläldrpäälläagtehdänoinvalehdellansinäthepohjaa.

3.

Colomitä hän

interriptor

/vajälkeenr ajmeille-välilehtithealajälkeensicn/vajälkeenr

/kanssaada.

Pthencha

1.

Prejaose onepaunaaokestävän de conkuvaraciones/temperaturahastaquese

kaupunkimise on OFF(asivuado/O).Descomuualle luokittelematonsinä ja dejja jakylmär.

2.

Drenja jal aguajokanssagurecable.

3.

Gtehdätuollaplanchaen sosicn pystysuorassaal.

He ovatethe

1.

Njanoinplanche sobre celirres,otaetehdäres,remaEttäs mekulhoicos,o

veliches,s2-/mitäputoimsisäänra/r lapohjaa.

2.

Papäiväspiar laacyksiulacnsisäänthehaastaa oikeuteenthe, limseli con a paño

jaboeiniin.Nokäytä lOlenpiadoresarintaliivitjavos oestropajos de me/.

Cuidilmoitusoy limpieia

POLITIIKKATIETÄÄTÄTI

PRPIPE MERKI: MALLI::

HB PS Group, S.A.keskuslämmitys. cuenttiverkon kanssaCentjoet

PalveluAutoristettu, kiitosavorconsultesisäänthelistaliittämäänmäärärey

osoitemissälosenlaitoksettasavallassameksikolaisellesisäänruskeae

usted voi tehdäefjneiva on takaajameni, obtenerosaes,componentes,

conjoitain sivujaesy accesories; yhtä hyvin kuin sinämyös obtenerpalvelua varten

Tuotteetftotuus aiheestatakuu. Lisääinfopuheluminä ilmancosto:

Keskustao dsyödämiinuksiinumidor: 01 80071 16100

HB PS Group, S.A.C.Vkirjoittajagaapartjade la fkaipaacompra:

TAKUUSisäänTO OF1 VUOSI.

Tiedän myöstakuutakanamitäkuningasliiviimiento muurahaineniadherenttie

kestihon™/En tiedä pohjaakuluminentahtoajaperjuodayksi niistäofei

(10) vuoden kuluttuapäivä fkaipaacompra alkuperäinen.

COKÄÄNTÖ

tämä garaYhdeksänkymmentäolensMe ostamme,tojas las pieias y cosponenp:n t-paidatro/cto

ettäe resuvanha con/fecde fabricacn incmennändothemano de josra.

GrusoHBPS,S.A.de C.V.sjabligaareemslazar,repMe ostammer oreponer,

cualquiOnsieiaocnoinsonsisäänsinätehtyoniin; PRosorcionar lolenanode

obranecesaria parasudiagnalkaensticoja edustajaaracialkaenn,todoloanterior sin

coskohtaan adicionalsaracpäälläovatmidor.

E

stame olemmentia incloho mitäs gastos of tjuoksisportacnropro/cto

ettäjohdannainen dse on su kanssampliminiin sisäänopalveluverkostostasiio.

LIMIPYSY RAUHALLISENAYHDET

tämä autotallitäti nroampara hän korvasitheoseisomassakuten deteroradkutenkäytön mukaano

jälkeensano rsteeirmal,comopoika: cucHeillakyllä ​​se meneeniins, purkkis, filtros jac.

ryhmäoHB PS, S.A. kirjoittanut C.V.se ei ole ollutce vastauspäälläblja niins jacidkehons

producmennytja mitänsecuenci- aaAsentaacialkaensähköinentricadefectuosa,

auvarjojait tekemiseenierra, cthevialkaen enchufeminunlItäänilmoituso,etc.

EXCEPCIYHDET

tämä autotallitäti nrotulee olemaan effectivainitseuiyhdetcaniins:

a)Cuantehdäpro/katso sieniätulee hyödylliseksiilmoitusoyhteistyössändicipäälläse sinätyöjaksoas

kohtaans eirmaTHE. (Käyttääindmeilletrial, puoliksi-in/strialo comerial.)

b)

Cuantehdähänsroductonohubelisesidtheperado dse on jossakincuerdoconhän

instottactivo/uniin.

c)

TuulindtaiproduchubilleTuotehdäalteradthekorjataoper henkilöjos

ei autorizilmoituskuten por GripoHBPS, S.A.de C.V.hänfabricante naciojol,

Olensortedr ocomercialalkaenilmoitustai responsabkunnioittaminentivo.

Hänconsumitehdär voion aurinkoicsear quse on okeiefectivagaraeite

thepropiacasacomercialtehdände adquijokiheidän ammattinsa/cto, siemennen ja

cuantehdäGrujälkeenHB PS, S.A. de C.V.ei cutyhteistyöhönntalpalvelukirjatcio.

MENETTELYIMITÄSSÄFOR TEE VAIKUTTAATIETÄÄTHE

GARANTIA

ParahacOnvaikutustivalagarantsisääna nodebsisäänexigirsemayoresrekvuijatosquelasresenpäincn dhän

sro/ctosielläasalkaenlivartencorressondisisään,debijamsisäänsellilmoitusa ptaielespäinblecimelintoquelo vsisäändialkaen.

• Parahacon efectivathegaran/a, lthevesuaparatoalCentro/ServicioAutorizatehdä mpäälläs

cercanoasudnoinicilio(cpäälläovatltela lispäinanesim).

• SieiesimisteCentro/ServicioAutorizatehdäsisäänsulocalidilmoitusllameanuestro Centro/

Atencn alCpäälläsumitehdärsararecibir instruccipäälläesde comohacerefectivaovatgaran/a.

• Hänsolmiomso dja reparacn,sisäännsisäänpöllöncasokanssahäneenmayor de30dmenis npoisralescontados a

sar/r djaa fecha dse sanoocepcndhänsro/cto sisääneiestrosCsisääntros de ServicioAutorizados.

• Sisääncaniinde quja hänsro/ctohOnkutenido resaradoosome/doamankymmenenOlenelintoyel

mismoPRessisääntedeficelincias isputablesalautor dela resaracnodhänmantsisäänOlenelinto

dsisääntrodjaosKolmeintadmenis npoisrathessostOnitaiesalasisäänKolmega/lPRoductoalconsumidor,

jathekymmenendrpäällä dOnechoaquesearesaradoomankymmenenidodenuevojancostoalgjao. Siel

slaKuten tämä/lagaran/aessylöserior a los kolmeintadmenis npoisrales,kanssaespäinhäneenadichosltheo.

• HänsolmiomsO quedursisäänthesresaracipäälläesefectuajas al asparodjaa garantsisääna noes

cosputabthedsisääntrodhänstheKuten tämä/lamisma.CtehdändohänbienhOnajatehdäreparatehdäkanssa

iniciahäneenlagarantsisääna ressecdjakutenselizkutenresuespäinsycpäällätieiarpäälläconrhänacialkaennalresto.

Enelcaso/resosicialkaenndhänbelindebOnpäällärenovarseelpltheodela garaeia.

Modhänkäyttöjärjestelmä:

19900, 19901, 19902

Tyyppi:

minä88

CMe ostammecteristickutenEsaattaactrickuten:

120V ~60 Hz 1700W

Mmallit mukanafiinstituuttirkohteliaastikäytöstä jaVarovainen

voit mennäsesimuidsvoi eikirjoittajakutenufijokorrspondienttise on jossakina

hänellä onias antaaras-ltaaakkosettai jaheidänyhdistelmät,erotettuo

ei ptaitila,kooma, diagonaali,käsikirjoitus Mitenesimerkkejälos

sufhänenNe voivat olla: "Y”y/o "MX"minä"MXY” y/o"Z".

PÄIVÄMÄÄRÄ

ENTROMISTAJASEAL OF

MYYTYORVALITUKSETY EHDOTUSS

PÄIVÄ___

MES___

YEAR___

Sidekanssaa hacOncomsisääntervaios o

ovatgerenciasconrespectoanuestro

kanssarvicioo solmionealgunaquejaderivada

/theatencialkaennrecibida enalgjao

/eiestros CentrosdeServicio

Autorivartentehdäs,sorsuosikkiordirigirsea:

GERENCIA SISÄÄNTERNACIONAL DE

SERVminäCIO

01 8007116 100

Email:mexico.service@hamiltoelävätach.

com.mx

VERKKO OFKESKUKSET OFtehdä työtäO TEKIJÄTG:n TAKANARYHMÄHB PS, S.A.DE C.V.

FromstritoFe/ral

ELECTRFROMOMJATICOS

of. PlupäinrcoElias Cailes,No. 1499

ZacAhuitzcoMINÄXICO09490D.F.

Puh: 0155 5235 2323

Fax:0155 52431397

CASA GARCIA

of. PatriotismNo.875-B

MixcoacMEXminäCO03910D.F.

Puh: 0155 5563 8723

Fax:0155 56151856

Chihuahtehdä

DminäSTRIBUITEHDÄRATURMIX

of. PaseoTriunfodjaa Rep., No.

5289Local2A.,minänt.Hipermart

Alamosde SanLorenKuten tämä

CD. JOOAREI32340CHeih.

Puh: 01656617 8030

Fax:016566178030

Eievo Leon

FERNANTEHDÄ SEPULVEJA

REFACCIPÄÄLLÄES

RupertoMar/neiNo. 238O.

CentroMONTHERREY, 64000N.L.

Puh: 0181 8343 6700

Fax:0181 83440486

Jalisco

SERVICIOSDEMANKYMMENENminäMminäSISÄÄNTO

CASTOLO

GaribalofNo. 1450,TheDRalkaenn/Guevara

GUILMOITUSALAJARA 44660Jal.

Puh: 0133 3825 3480

Fax:0133 38261914

Grusvai niinBPS, S.A.deC.V.

MonElbruz124-301

ColpäälläiaPalmittas,

oflomistaacialkaenMiguelHeijalmennä

C.P. 11560, Mexicoh, tistriFe/ral

018007116100

840203504 V01.indd 2

840203504 V01.indd 2

840203504 V01.indd 2

840203504 V01.indd 2840203504 V01.indd 2 28.9.14 15:16

28.9.14 15:16

28.9.14 15:16

28.9.14 15:1628.9.14 15:16

FAQs

How do you clean Hamilton Beach Durathon? ›

Allow the iron to cool and wipe with a soapy, soft damp cloth to clean occasional buildup on the soleplate. Never use abrasive cleaners or metal scouring pads, since they may scratch the surface. Do not store iron laying flat on soleplate.

Why won t my hamilton beach iron heat up? ›

CAUSE: One of the reasons for iron press not heating up could be the build-up of Limescale deposits on the soleplate. These deposits can clog the plate and the iron wont heat or produce steam properly in such a case. SOLUTION: To resolve this issue, switch the iron off and let it cool down.

How do you clean a Hamilton Beach self cleaning iron? ›

With iron in upright position, clean the soleplate with a damp cloth or sponge and a paste made of baking soda and water. DO NOT USE abrasive cleaners or metal scouring pads as they will scratch the smooth surface.

How do you clean a Durathon iron? ›

Allow the iron to cool and wipe with a soapy, soft damp cloth to clean occasional buildup on the soleplate. Never use abrasive cleaners or metal scouring pads, since they may scratch the surface. Do not store iron laying flat on soleplate.

How do you deep clean a Hamilton Beach coffee maker? ›

Pour 2 cups (1 pint) of plain white vinegar into the carafe water reservoir. Be sure to place the carafe on the hot plate to catch the vinegar. Press the BREW NOW I/O button once. After 30 seconds, press the BREW NOW I/O button again to stop the brewing and allow the vinegar to clean.

What is the common problem of electric flat iron? ›

PROBLEM: One of the most common troubles with dry irons is iron not heating enough. The possible causes for this could be wrong thermostat setting, problem with electric connections, problem with the power switch etc.

What causes the iron to just stop working? ›

Fuse may be blown

CAUSE: One of the most common reasons for iron press not working could be a blown fuse. In some cases when the fuse of the iron press burns or blows, then it may stop working altogether.

How often should you self clean your iron? ›

We recommend you use the self-clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard, the self-clean function should be used more frequently. To use the self function, follow these steps: Ensure your iron is switched off and unplugged from the mains supply socket.

What is the best cleaning for iron? ›

Dampen a paper towel or rag with water or distilled white vinegar and dip a corner in baking soda or coarse salt. Baking soda is less likely to scratch your iron than coarse salt. Buff the soleplate clean. Wipe clean with a damp rag or paper towel.

What can I use to clean the inside of my iron? ›

Mix a half-cup of distilled white vinegar and half-cup of distilled water and pour it into the iron. Inspect the steam vents for white residue or other buildup and use a toothpick or toothbrush dipped in vinegar to clean them out. Plug in the iron, set it for steam, and wait for about five minutes.

Should you always put water in an iron? ›

Can steam irons be used without water? Yes. Simply remove the water from your steam iron by unplugging the iron, letting it cool and then emptying the water tank. If your iron has a dry/steam setting or something similar, turn the dial to this setting; if it lacks a dry setting then select the "MIN" setting.

What water do you use for Hamilton Beach iron? ›

Water Please use ordinary tap water. If you have extremely hard wa- ter alternate between tap water and distilled water for use in the iron.

Do you leave water in an iron? ›

Always empty the iron's water tank before putting the iron away, especially if you store it on its soleplate. This keeps excess water from damaging the internal parts and leaking through and discoloring the soleplate.

What is the black stuff coming out of my iron? ›

The “black stuff” you see is a result of burn marks, dirt, dust, spray starch and fabric fiber buildup. Additionally, if you leave water inside your iron, it could begin to rust cause rusty spots. It's important to maintain your iron to avoid it from damaging or ruining your clothing.

Why is my iron spitting out brown stuff? ›

If the iron is leaving brown water spots on clothes when using steam, that means it's time to clean the reservoir. Empty the reservoir completely and refill with 1/4 cup distilled white vinegar and 3/4 cup distilled water.

Do you need filters in Hamilton Beach coffee maker? ›

A: For the carafe, a paper filter is necessary as it is not mesh. The smaller filter, for use with the single cup, is mesh, but we still use the tiny filters with that, too.

Can you put milk in a Hamilton Beach coffee maker? ›

The frother will froth 3.5 oz. of milk and heat 6.5 oz. You can froth any type of milk: whole, soy, almond, or coconut milk. You can also use cream or half and half.

How long is the life expectancy of an electric iron? ›

They are not designed to last 10-20 years. When they start to die, just throw it out and buy a new one. Irons usually have a one year warranty. So when they start to not be fun to use, get a new one!

What happens if you use a flat iron too much? ›

While these tools can help you achieve your perfect look, they can also lead to heat-damaged hair. According to Phys.org, researchers have found that flat irons and curling irons can damage 85% of your hair's keratin proteins, causing it to become brittle and dry. Damaged hair happens when the hair cuticle breaks down.

How do I know if my flat iron is too hot? ›

A telltale sign that you're using too high of a setting on your hot tool is dryness, for one. “Another indicator of heat damage or heat exhaustion is if the hair looks dull instead of shiny [or] you use a hot tool regularly and your ends are splitting or snapping off,” says Batanovic.

How often do you change the water in an iron? ›

If you don't iron very often, you can put this task on your cleaning schedule every two to three months. Be sure to always replace the water in your iron's reservoir before using it on your fresh laundry, regardless of the last time you cleaned it.

Why is my Hamilton Beach iron leaking? ›

Your iron may leak or drip if the temperature is set too low. Your iron needs to get hot enough to turn water into steam. Give your iron a few minutes to heat up before using it. Check your user manual and make sure that you're using your iron at a temperature setting that is hot enough for the steam function.

Can you shower with iron in water? ›

If you bathe with water containing high iron levels, you risk developing acne and other troublesome skin conditions. Iron particles can damage skin cell walls and also clog skin pores, causing breakouts.

What happens when an iron is not heating? ›

Once you plug in your iron and adjust the temperature, the thermostat indicator should light up. If the light doesn't come on and the iron doesn't heat up after a few minutes, the heating element might have burnt out. In most cases, it's not worth fixing the appliance.

How long before an iron shuts off? ›

An auto shutoff iron turns off in about a minute when motionless and on its side or when the soleplate is down (touching the ironing board). When the iron is upright and in its usual resting position, but motionless, auto shutoff turns off the iron within 8 to 15 minutes. Irons vary on time.

Should you wash cast iron immediately? ›

Start the process soon after cooking to prevent any food remnants from getting stuck as the pan cools. While your pan is still warm, take it to the sink and wash it with a drop of dish soap. (Yes, despite popular belief, a little soap is fine if you remember to re-season your cast-iron skillet as needed.

Should you iron right after washing? ›

At home, it is best to iron directly after cleaning your clothes for two reasons. You can skip the dryer by ironing straight from the wash, conserving time and energy. To iron, you'll need to spray or steam your clothes anyway, so why not do it while they're already damp? Damp shirts iron easier than dry ones.

Can I mix iron out with vinegar? ›

Iron OUT is not recommended for use in a coffee maker only because it can be difficult to completely rinse out. Try white vinegar or lemon juice instead.

How do you clean an iron with a dryer sheet? ›

Turn the Iron to Low Heat and Scrub With Dryer Sheets

This is as simple as it gets: Rub the soleplate with dryer sheets while the iron is on its lowest setting. As soon as a dryer sheet gets too hot, toss it and reach for another. Repeat until the iron is clean.

What is a natural cleaner for iron stains? ›

Make a paste with a teaspoon of 3% hydrogen peroxide with a little amount of tartar cream or little bit non-gel toothpaste. Now, apply this paste on the stain and rub it gently with a soft cloth. Rinse them off, and you will see the iron stain, will be gone magically.

Do you put cold or hot water in an iron? ›

Should I put hot or cold water in the iron? You should only use filtered or distilled water, which can be at room temperature (or hot or cold). The iron will heat the reservoir to generate steam. Thanks!

What do you spray on clothes before ironing? ›

Starch can also be used to help with ironing. When starch is sprayed on fabric before ironing, it makes the fabric easier to smooth out.

What is the disadvantage of iron in water? ›

Iron in drinking water causes it to develop an unpleasant metallic taste. If you use this water to make any beverages such as tea or coffee, their taste also gets affected. Also, water with high iron content will blacken fruits, vegetables, and other foods cooked in it and spoil the flavor.

How do you clean a Hamilton Beach durathon iron? ›

Allow the iron to cool and wipe with a soapy, soft damp cloth to clean occasional buildup on the soleplate. Never use abrasive cleaners or metal scouring pads, since they may scratch the surface. Do not store iron laying flat on soleplate.

Why is my Hamilton Beach iron not getting hot? ›

CAUSE: One of the reasons for iron press not heating up could be the build-up of Limescale deposits on the soleplate. These deposits can clog the plate and the iron wont heat or produce steam properly in such a case. SOLUTION: To resolve this issue, switch the iron off and let it cool down.

Should I boil water before ironing? ›

Check out our hard water post for more great tips) use boiled water to fill your iron. This will help reduce limescale build up that blocks the iron and reduces its efficiency.

Can you drink distilled water? ›

Distilled water is safe to drink. But you'll probably find it flat or bland. That's because it's stripped of important minerals like calcium, sodium, and magnesium that give tap water its familiar flavor. What's left is just hydrogen and oxygen and nothing else.

How do I clean my Hamilton Beach water dispenser? ›

Use a solution of warm water and baking soda (approximately one tablespoon of baking soda to one quart of water). This will clean and neutralize odors. Then rinse and wipe dry. Other parts of the storage compartment including door gaskets and plastic parts can be cleaned in the same manner.

How do you clean a Hamilton Beach mixer? ›

Remove cup, power off, and let spindle dry. Cleaning the spindle and agitator on your Hamilton Beach drink mixer is as simple as filling a cup with sanitizing solution and running the machine for 30 seconds.

Can you put Hamilton Beach Grill in dishwasher? ›

After a long day, the last thing you want to do is scrub the grill. With Hamilton Beach Removable Grid Indoor Grills, you don't have to. They feature removable, nonstick cooking grids that go right in the dishwasher for easy cleanup.

How do I clean my Hamilton Beach Keurig? ›

Pour ½ cup plain white vinegar and ½ cup cold water into the water reservoir. Press the ON button. After 30 seconds, press OFF to stop the brewing process. Wait 30 minutes.

What solution to use to clean water dispenser? ›

You can use liquid chlorine bleach and water or distilled white vinegar and water cleaning solution. Chlorine bleach is much more effective in killing bacteria than distilled white vinegar. Never mix bleach and vinegar, as this creates a toxic gas.

Can I put my Hamilton Beach blender in the dishwasher? ›

Hamilton Beach® Glass Jar Blenders are easy to use and dishwasher safe, with great blender performance you can depend on.

How do you clean the inside of a mixer? ›

To start: Step 1: Add equal amounts of water and baking soda to the mixer grinder jar. Step 2: Turn on the mixer for a couple of seconds and pour out the mixture. Step 3: If you still see some stains, wash them off with lukewarm water and soap.

Can you put grill pieces in dishwasher? ›

Then forget all the myths about your dishwasher being too abrasive for cleaning your grill grates. To optimally prepare it for the dishwasher, soak the grates in the sink and scrape off any large chunks before placing it in the lower rack. Use the Extrascrub option on your dishwasher to get the grates sparkling clean.

How long to cook hamburgers on Hamilton Beach grill? ›

Place the patties on the grill. Grill for 7 to 10 minutes per side, turning once. (According to the US Dept. of Agriculture, all ground meat should be cooked to at least medium doneness - 160 degrees - or until the center of the patty is no longer pink.)

How do you cook steak on a Hamilton Beach? ›

Directions
  1. In a small bowl, combine olive oil and garlic. Generously rub or brush the flavored oil on both sides of the steaks. ...
  2. Preheat grill to 450°F or set on SEAR.
  3. Place steaks on grill. Grill 8 to 16 minutes, turning halfway through or until meat thermometer registers 140°F.
  4. Remove steaks from the grill.

What does overload mean on Hamilton Beach coffee maker? ›

Ahh you probably put too much water for a single serve cup. Switch to the pot option to empty out the water and then you can start the process over again to the single serve.

Can you use vinegar to sanitize brewing equipment? ›

I follow two general steps when cleaning my kombucha gear: Rinse with distilled white vinegar: Highly acidic and perfect for killing off the bad bacteria that may be hiding out on your supplies. Simply swish it around your bottles and jugs, or pour it over your supplies (such as funnels or spoons).

How do you clean Hamilton Beach Flexbrew without vinegar? ›

Baking soda is an excellent substitute for vinegar in cleaning coffee makers. Baking soda is also a natural disinfectant that is affordable, easy to find, and much easier to clean out of your machine than vinegar.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Aron Pacocha

Last Updated: 11/06/2023

Views: 5321

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Aron Pacocha

Birthday: 1999-08-12

Address: 3808 Moen Corner, Gorczanyport, FL 67364-2074

Phone: +393457723392

Job: Retail Consultant

Hobby: Jewelry making, Cooking, Gaming, Reading, Juggling, Cabaret, Origami

Introduction: My name is Aron Pacocha, I am a happy, tasty, innocent, proud, talented, courageous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.